Background-image

Прва основна школа у Лазаревцу
Запослени

 Разредну наставу изводе:

I разред II разред

Татјана Ђурђевић I-1
Љиљана Милановић I-2
Гордана Тешић I-3
Милосављевић Бојковић Миланка I-4

Биљана Шутић II-1
Јасмина Јовановић II-2
Ана Јаблан II-3
Катарина Маринковић II-4

III разред IV разред

Марина Сика III-1
Љиљана Михаиловић III-2
Јелена Аћимовић III-3

Јасмина Радовановић IV-1
Слободанка Павић IV-2
Бранка Бјековић IV-3

Продужени боравак Приградска одељења

I-1 Светлана Павловић
I-2 Марија Ђокић
I-3 Јелена Лазаревић
I-4 Милица Дедовић

II-1 Марија Живковић
II-2 Ивана Бабовић
II-3 Ана Димитријевић Илић

Шопић
I и II Тања Сретковић

Шопић
I и II Рајка Николић
III Миљка Папић
IV Радмила Гаврић Алексић

Дрен
I и III Сања Стојановић
II и IV Весна Деспић

Бурово
III и IV Биљана Јовичић


Предметну наставу изводе:
 

Српски језик Енглески језик

Зорана Вуковић
Соња Марјановић
Биљана Радосављевић
Мирослав Рабреновић

Милица Михаиловић Рожа
Сања Ралевић
Борис Станковић
Јелена Стојановић-Ћуковић
Данијела Читлучанин

Француски језик Хемија

Љубица Таушановић
Татјана Ћирић


Драгана Јеремић
Математика Историја

 Ирена Безаревић
Наташа Костић
Петар Мијаљевић
Јелена Радоњић

Данка Војиновић
Душица Максимовић
Маја Новаковић

Биологија Географија

Даниела Ковачевић
Славица Раловић

Весна Јанковић
Драгана Маринковић
Милена Милановић
Тијосав Милић

Физика Ликовна култура

Сања Живановић
Веснa Ранђеловић

Бојан Лазов
Владимир Петровић

Музичка култура Техника и технологија

Милица Славковић

Весна Јанковић
Сања Живановић

Физичко васпитање Информатика

Гордана Михаиловић
Александар Богетић
Предраг Бачанац

Бојана Ђурић
Слађана Маченовски

Грађанско васпитање Веронаука

Борис Станковић

Гордана Ивановић
Никола Урошевић

Цртање, сликање и вајање Домаћинство

Петровић Владимир
Лазов Бојан

Драгана Јеремић
Даниела Ковачевић

Медијска писменост Чувари природе

Мирослав Рабреновић

Даниела Ковачевић

Филозофија са децом Предузетништво

Душица Максимовић

Бојана Ђурић

Разредне старешине:

V разред VI разред

V1 Татјана Ћирић
V2 Читлучанин Данијела
V3 Биљана Радосављевић
V4 Ирена Безаревић

VI1 Александар Богетић
VI2 Зорана Вуковић
VI3  Соња Марјановић
VI4  Милица Славковић

VII разред VIII разред

VII1 Мирослав Рабреновић
VII2 Гордана Михаиловић
VII3 Наташа Костић
VII4 Драгана Јеремић

VIII1 Славица Ралoвић
VIII2 Борис Станковић
VIII3 Љубица Таушановић
VIII4 Весна  Јанковић

Ненаставно особље


директор школе Ненад Живановић

помоћник директора Борис Станковић


секретар школе Иван Бацковић
 

Финансијско-административна
служба

шеф рачуноводства Весна Тасић
благајник Драгица Пачавра
 
Стручни сарадници

педагог Бојана Ристић
психолог Емина Лазаревић
библиотекар Јасна Глишић
 
Помоћно особље

домар Александар Борић
 
Радници на одржавању хигијене

Зорица Матовић, Гордана Станимировић, Милица Марковић,
Биљана Марјановић,
Јела Новаковић, Милојка Јовановић,
Светлана Јанковић, Данијела Миловановић, Ранка Ђокић, Бисерка Сталетовић

Добродошли
Издвајамо
Екскурзијe
Такмичења
Библиотека
Безбедност на интернету
Документа:
Правила понашања у установи
Правилник о мерама безбедности ученика
Распоред писмених провера знања
"Наша" веб места
Блог предмета Информатика и рачунарство
 
Сајт предмета Информатика и рачунарство
 
Архива
Архива:
Школска година 2013/2014
Школска година 2014/2015
Школска година 2015/2016