Background-image

Прва основна школа у Лазаревцу
Запослени

 Разредну наставу изводе:

I разред II разред

Јасмина Радовановић I-1
Слободанка Павић I-2
Бранка Бјековић I-3

Татјана Ђурђевић II-1
Љиљана Милановић II-2
Гордана Тешић II-3
Милосављевић Бојковић Миланка II-4

III разред IV разред

Биљана Шутић III-1
Јасмина Јовановић III-2
Ана Јаблан III-3
Катарина Маринковић III-4

Марина Сика IV-1
Љиљана Михаиловић IV-2
Јелена Аћимовић IV-3

Продужени боравак Приградска одељења

I-1 Светлана Павловић
I-2 Марија Ђокић
I-3 Јелена Лазаревић
I-4 Милица Дедовић

II-1 Марија Живковић
II-2 Ивана Бабовић
II-3 Ана Димитријевић Илић

Шопић
I и II Тања Сретковић

Шопић
I Радмила Гаврић Алексић
II Мира Грујевски
III Рајка Николић
IV Миљка Папић

Дрен
I и III Весна Деспић
II и IV Сања Стојановић

Бурово
 


Предметну наставу изводе:
 

Српски језик Енглески језик

Зорана Вуковић
Соња Марјановић
Биљана Радосављевић
Мирослав Рабреновић

Милица Михаиловић Рожа
Сања Ралевић
Борис Станковић
Јелена Стојановић-Ћуковић
Данијела Читлучанин

Француски језик Хемија

Љубица Таушановић
Татјана Ћирић


Драгана Јеремић
Математика Историја

 Ирена Безаревић
Наташа Костић
Петар Мијаљевић
Јелена Радоњић

Данка Војиновић
Душица Максимовић
Маја Новаковић

Биологија Географија

Даниела Ковачевић
Славица Раловић

Милена Миловановић
Драгана Маринковић
Весна Јанковић
Тијосав Милић

Физика Ликовна култура

Јован Славковић
 

Бојан Лазов
Владимир Петровић

Музичка култура Техника и технологија

Милица Славковић

Весна Јанковић
Сања Живановић

Физичко васпитање Информатика

Гордана Михаиловић
Александар Богетић
Предраг Бачанац

Слађана Маченовски
Бојана Ђурић

Грађанско васпитање Веронаука

Борис Станковић

Гордана Ивановић
Никола Урошевић

Цртање, сликање и вајање Домаћинство

Петровић Владимир
Лазов Бојан

Драгана Јеремић
Даниела Ковачевић

Медијска писменост Чувари природе

Мирослав Рабреновић

Даниела Ковачевић

Филозофија са децом Предузетништво

Душица Максимовић

Бојана Ђурић

Разредне старешине:

V разред VI разред

V1 Славица Ралoвић
V2 Борис Станковић
V3 Бојана Ђурић
V4 Јелена Радоњић

VI1 Татјана Ћирић
VI2 Читлучанин Данијела
VI3 Биљана Радосављевић
VI4 Ирена Безаревић

VII разред VIII разред

VII1 Александар Богетић
VII2 Зорана Вуковић
VII3  Соња Марјановић
VII4  Милица Славковић

VIII1 Мирослав Рабреновић
VIII2 Гордана Михаиловић
VIII3 Наташа Костић
VIII4 Драгана Јеремић

Ненаставно особље


директор школе Ненад Живановић

помоћник директора Борис Станковић


секретар школе Иван Бацковић
 

Финансијско-административна
служба

шеф рачуноводства Весна Тасић
благајник Драгица Пачавра
 
Стручни сарадници

педагог Бојана Ристић
психолог Емина Лазаревић
библиотекар Јасна Глишић
 
Помоћно особље

домар Александар Борић
 
Радници на одржавању хигијене

Зорица Матовић, Гордана Станимировић, Милица Марковић,
Биљана Марјановић,
Јела Новаковић, Милојка Јовановић,
Светлана Јанковић, Данијела Миловановић, Ранка Ђокић, Бисерка Сталетовић

Добродошли
Издвајамо
Екскурзијe
Такмичења
Библиотека
Безбедност на интернету
Документа:
Правила понашања у установи
Правилник о мерама безбедности ученика
Распоред писмених провера знања
"Наша" веб места
Блог предмета Информатика и рачунарство
 
Сајт предмета Информатика и рачунарство
 
Архива
Архива:
Школска година 2013/2014
Школска година 2014/2015
Школска година 2015/2016