Background-image

Прва основна школа у Лазаревцу
Запослени

 Разредну наставу изводе:

I разред II разред

Биљана Шутић I-1
Јасмина Јовановић I-2
Ана Јаблан I-3
Катарина Маринковић I-4

Марина Сика II-1
Љиљана Михаиловић II-2
Јелена Аћимовић II-3

III разред IV разред

Јасмина Радовановић III-1
Слободанка Павић III-2
Бранка Бјековић III-3

Татјана Ђурђевић VI-1
Љиљана Милановић VI-2
Гордана Тешић VI-3

Продужени боравак Приградска одељења

I Марија Живковић
Данијела Ђорђевић

II Ана Димитријевић Илић
Светлана Павловић

Шопић
I и II Тања Сретковић

Шопић
I Рајка Николић
II Миљка Папић
III Радмила Гаврић Алексић
IV Миланка Милосављевић Бојковић

Дрен

I и III Весна Деспић
II и IV Сања Стојановић

Бурово
II, III и IV Биљана Јовичић


Предметну наставу изводе:
 

Српски језик Енглески језик

Зорана Вуковић
Соња Марјановић
Биљана Радосављевић
Мирослав Рабреновић

Сања Ралевић
Јелена Стојановић-Ћуковић
Борис Станковић
Данијела Читлучанин
Милица Михаиловић Рожа

Француски језик Хемија

Татјана Ћирић
Љубица Таушановић


Драгана Јеремић
Математика Историја

 Јелена Радоњић
Наташа Костић
Ирена Безаревић
Петар Мијаљевић

Маја Новаковић
Душица Максимовић
Данка Војиновић

Биологија Географија

Славица Раловић
Даниела Ковачевић

Милена Милановић
Драгана Маринковић
Тијосав Милић

Физика Ликовна култура

Веснa Ранђеловић

Владимир Петровић
Бојан Лазов

Музичка култура Техника и технологија

Милица Славковић

Весна Јанковић
Сања Стефановић

Физичко васпитање Информатика

Гордана Михаиловић
Александар Богетић
Предраг Бачанац

Слађана Маченовски
Бојана Ђурић
Јелена Радоњић

Грађанско васпитање Веронаука

Саша Радаковић

Гордана Ивановић
Никола Урошевић

Цртање, сликање и вајање Домаћинство

Петровић Владимир
Лазов Бојан

Славица Раловић
Даниела Ковачевић

Разредне старешине:

V разред VI разред

V1 Александар Богетић
V2 Зорана Вуковић
V3  Соња Марјановић
V4  Милица Славковић

VI1 Мирослав Рабреновић
VI2 Гордана Михаиловић
VI3 Наташа Костић
VI4 Даниела Ковачевић

VII разред VIII разред

VII1 Ралoвић Славица
VII2 Борис Станковић
VII3 Љубица Таушановић
VII4 Весна  Јанковић

VIII1 Татјана Ћирић
VIII2 Милена Миловановић
VIII3 Биљана Радосављевић
VIII4 Ирена Безаревић
VIII5 Читлучанин Данијела

Ненаставно особље


директор школе Ненад Живановић

помоћник директора Борис Станковић


секретар школе Иван Бацковић
 

Финансијско-административна
служба

шеф рачуноводства Весна Тасић
благајник Драгица Пачавра
 
Стручни сарадници

педагог Бојана Ристић
психолог Емина Лазаревић
библиотекар Јасна Глишић
 
Помоћно особље

домар Александар Борић
 
Радници на одржавању хигијене

Зорица Матовић, Гордана Станимировић, Милица Марковић,
Биљана Марјановић,
Јела Новаковић, Милојка Јовановић,
Светлана Јанковић, Данијела Миловановић, Ранка Ђокић, Бисерка Сталетовић

Добродошли
Издвајамо
Екскурзијe
Такмичења
Библиотека
Безбедност на интернету
Документа:
Правила понашања у установи
Правилник о мерама безбедности ученика
Распоред писмених провера знања
"Наша" веб места
Блог предмета Информатика и рачунарство
 
Сајт предмета Информатика и рачунарство
 
Архива
Архива:
Школска година 2013/2014
Школска година 2014/2015
Школска година 2015/2016