Background-image

                         
Прва основна школа у Лазаревцу
Безбедност на интернету

ОБЛИЦИ НАСИЉА И НАЈЧЕШЋИ ОБЛИЦИ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДЕЦЕ НА ИНТЕРНЕТУ

Облици насиља на интернету и како их препознати

Најчешћи облици злоупотребе деце на интернету

Неки од могућих видова узнемиравања на интернету

Неки од знакова сајбер узнемиравања

Важно! Tрeнутнo спрoвoдимo истрaживaњe o томе колико ученици знају да се заштите од узнемиравања на друштвеним мрежама. Молимо Вас попуните упитник и помозите у борби за безбедан интернет. Попуњавање упитника је анонимно, тако да нема потребе за давањем Ваших личних података.

Упитник попуните на следећем линку Опасности друштвених мрежа 

На Интернету постоји неколико хиљада организација које се баве неким од многобројних начина искоришћавања деце. Велики број тих организација легално су пријављена предузећа, хуманитарне или невладине организације са правним идентитетом.

Њихово представљање у јавности недвосмислено упућује на службе за пружање разних врста помоћи, почев од хуманитарних материјалних донација, преко психолошке помоћи угроженим групама (деци разведених родитеља, деци са лошим материјалним и социјалним статусом, итд.), па све до пословних понуда са добрим и сигурним зарадама. Међутим, испод "шареног плашта" примамљивих могућности за бољи живот најчешће се крију циљеви трафикинга, проституције, разних врста крађа и других начина искоришћавања жртава.

С друге стране, постоје анонимни сајтови иза којих стоје криминалистичке групе које делују потпуно илегално, док у трећу групу спадају појединци (психијатријски случајеви) који имају директан приступ жртви у намери да остваре своје циљеве, од којих је на првом месту сексуално злостављање. Заједничка особина таквих „ловаца" јесте њихов невероватно "искрен" наступ, пун емоција, разумевања и саосећања према потенцијалној жртви.

Облици насиља на интернету и како их препознати

Активност на интернету која штети или може да штети детету је насиље на интернету. Јавља се у различитим облицима, између осталог као:

- Слање порука непримереног садржаја, које стручњаци називају вербално насиље.

- Слање фотографија које веђају дететово достојанство, интегритет, слободу и безбедност.

- Подстицање говора мржње и мржње уопште на интернету.

- Подстицање комуникације увреда и ниподаштавања.

- Прослеђивање туђих фотографија на коментар или било каквог садржаја о другоме са захтевом на коментар.

- Повређивање приватности упадањем у туђи компјутер и читањем туђих садржаја комуникације на интернету, али и крађом туђе лозинке.

- Слање нежељене поште, спемова и вируса путем електронске поште или на било који други начин на интернет мрежи.

- Лажно представљање и употреба лажног идентитета, поготово ако се при томе оствари нека корист и неком другоме нанесе било каква штета.

- Производња и дистрибуција дечје порнографије сматра се једним од најнеморалнијих облика насиља на интернету.

Најчешћи облици злоупотребе деце на интернету су:

Трафикинг Вршњачко насиље
Крађа Хакерисање
Блуд Child Groomi
Сугестија Педофилија

​​Крађа - у директном или индиректном облику је још једна у низу врста злоупотребе малолетника преко интернета. На сајтовима се често нуди помоћ типа саветовалишта које има за циљ препознавање психолошког профила малолетника око којег се наизглед ствара пријатељско и заштитничко окружење. У другим варијантама у исту сврху могуће је искористити информације о бројевима кредитних картица којима малолетник плаћа своје учешће у наградним играма.

Блуд - један од најраспрострањенијих облика злоупотребе деце. Статистички је доказано да је свака четврта девојчица и сваки шести дечак доживе неки облик сексуалног злостављања. Напади на њих углавном почињу дружењима на форумима и у Chat собама, системом лажног представљања "ловаца". Последице, психолошке, а неретко и физичке природе, на њој остају трајно и као такве, у потпуности се подударају са класичним злостављањем или силовањем.

Сугестија - облик напада са циљем да се жртва наведе на самоповређивање, свесно или несвесно. Ова врста напада опасна је нарочито стога што може да резултује тешким болестима, па чак и смртним случајевима. Лакши видови деловања сугестијом на потенцијалну жртву, могу се наћи на сајтовима чији садржаји обилују разним врстама дијета, телесних вежби и сличних активности. Циљну групу оваквих сајтова чине у највећој мери девојчице тинејџерског узраста.

Вршњачко насиље - Вршњачким насиљем путем интернета назива се подстицање групне мржње, напади на приватност, узнемиравање, праћење, вређање, несавестан приступ штетним садржајима и ширење насилних и увредљивих коментара. Оно може укључивати још и слање окрутних, злобних, некад и претећих порука, као и креирање интернет страница које садрже приче, цртеже, слике и шале на рачун вршњака. Такво насиље односи се и на постављање фотографија вршњака на галеријама сајтова, уз захтев посетиоцима да их процењују по одређеним карактеристикама, односно да гласају за особу која је најружнија, најнепопуларнија или најдебља у школи.

Хакерисање је облик узнемиравања младих на интернету. Хакери користе своје напредно компјутерско знање и вјештине да би неовлашћено ушли у туђе компјутерске системе и тиме направили штету, али, понекад, и добит за себе. Један од начина одбране од хакера је да се праве добре тзв. "јаке" шифре, које се не могу лако открити. Препоручује се комбинација слова и бројева, употреба великих и малих слова. Важно је шифру чувати само за 3 себе и не делити је ни са пријатељима. Код куповине на интернету водити рачуна о приватности својих података и о озбиљности сајта којем прослеђујемо податке.

Педофилија (грч. παιδοφιλία παις, дете) и (φιλία, љубав, пријатељство) је наклоност сексуалном искориштавању деце истог, супротног, или оба пола. Због тежине последица, оваква настраност је строго законски кажњива у свим земљама. Педофилија спада у облик поремећаја личности. Овде долази до погрешног избора сексуалног објекта, а то су најчешће деца. Може бити хетеросексуална и хомосексуална. Поремећај се ређе јавља и код жена. Хетеросексуални педофили бирају децу узраста од 8 до 10 година, док хомосексуални педофил бира старији узраст. Сексуално злостављање малолетних лица представља било који вид експлоатације млађих од 18 година у циљу сексуалног задовољавања од стране старије особе. Оно може да обухвата телефонске разговоре, тражење од малолетног лица да покаже интимне делове тела или показивање интимних делова тела од стране пунолетног лица детету или малолетном лицу, миловање, снимање порнографских фотографија насталих сексуалним злостављањем деце или малолетних лица и показивање порнографског материјала, покушај извршења сексуалног односа над малолетним лицима, инцест са дететом или малолетним лицем, силовање детета или малолетног лица, приморавање на проституцију и слично. (Извор сајт МУП Србије).

Термин "груминг" (childgrooming на енглеском), односно узнемиравање деце у сврхе сексуалног искоришћавања односи се на активности које се предузимају са циљем да се успостави пријатељски однос и емотивна веза, као и задобијање поверења детета и да се смање дететове инхибиције као припрема за сексуалну активност са дететом, или у циљу експлоатације детета (као што је искоришћавање деце за рад). Задобијање поверења детета у циљу искоришћавања у сексуалне сврхе (grooming) подразумева психолошку манипулацију у облику позитивног подстицаја и примене тактике постепеног задобијања поверења, помоћу активности које су обично законите, али касније воде у незаконите активности. Ово се ради да би се задобило поверење детета као и поверење оних који су одговорни за добробит детета. Уз то, однос поверења са породицом обезбеђује да родитељи детета теже поверују у потенцијалне оптужбе. Да би успоставиле добар однос са дететом и са породицом детета, особе које се труде да задобију поверење детета да би га искористиле у сексуалне сврхе поступају на неколико начина:

- На пример, такве се особе претерано занимају за туђе дете, настоје да  постану дететов "посебни" пријатељ да би задобиле поверење детета.

- У неким случајевима ти људи дају поклоне или новац детету без посебног повода (играчке, лутке, итд.).

- Починиоци понекад детету показују порнографски материјал - видео снимке или слике, надајући се да ће дете касније лакше прихватити такве активности, пошто им је такво понашање већ представљено као нормално.

- Они понекад само разговарају о темама које имају везе са сексом.

Ово су само неки од метода којима се починиоци користе да би задобили поверење и наклоност детета које им касније омогућава да са дететом раде шта год пожеле. (преузето са Net patrola).

Неки од могућих видова узнемиравања на интернету

Наведене странице не морају увек бити у функцији узнемиравања али треба бити опрезан приликом посете овим старницама.

Wеb странице које промовишу неправилне навике у исхрани, као што су булимија и анорексија, могу бити облици узнемиравања младих на интернету. Такви садржаји могу мотивисати младе људе на идентификацију са здравствено нездравим моделима и подстицати младу особу да се неправилно храни и самоповређује на тај начин.

Chat – room - Четовање (енг.: чаврљање) је облик комуникације два или више корисника путем рачунала и рачуналне мреже у реалном времену (реал-тиме). Ради се о врло кратким порукама које корисник види чим их његов суговорник пошаље (обично притискујући типку Ентер). У неким четовима постоје тзв. собе у којима истовремено прича и до неколико десетака (па и стотина) корисника, у некима је разговор ограничен на неколико учесника, док неки могу да комбинују обе врсте. За неке четове не треба ништа осим Wеб прегледача и Јава програмског језика, док су неки прерасли у посебне рачунарске програме, од којих су најпознатији Windows Live Messenger (бивши MSN Messenger), Skype, Yahoo! Messenger, ICQ, Google Talk итд.

Говор мржње - најопштије се дефинише као усмени или писани говор који се своди на јавно изазивање или постицање мржње према одређеној групи (или појединој особи) на основу неког њеног одређења (расног, етничког, верског, језичког) у сврху стварања нетрпељивости, презира, раздора, негативног стереотипа, подстицања дискриминације и непријатељства, упућивања претњи, подстицања и изазивања насиља и/или распаљивања већ постојеће мржње, с тим што се она кроз јавни говор мржње развија, јача и продубљује. У последње време, говор мржње обухвата и говор који је усмерен на изазивање или подстицање мржње и нетрпељивости према полу и сексуалној опредељености, а све чешће овај појам обухвата и нетрпељивост према различитом политичком и другом мишљењу, образовању, социјалном статусу, као и националном и друштвеном пореклу.

Wеb странице које промовишу учешће малолетника у модним ревијама, странице које промовишу избор за мис (лета, моде, плаже, мај матуранткињу, избор за мис разних манифестација, позиви на размену ученика и студената у иностранству, бесплатно учење страног језика...,

Странице које промовишу разне хуманитарне организације које се крију под плаштом секти

Странице које се представљају као званичне странице верски признатих организација (црква) а у позадини се крију секте.

Wеb странице које промовишу позиве на ''повољна'' или бесплатна путовања

Wеb странице које промовишу алтернативне и мање познате спортове

Wеb странице које промовишу разне назови психолошке радионице, бесплатне терапијске сеансе, духовно просветљење и излечење и сл.

Списак страница које својим садржајима и активностима могу да узнемире младе и/или да их подстакну на разне облике узнемиравања, повлачења у себе, удаљавања од породице и другова није коначан. Он расте из дана у дан из сата у сат и тешко га је контролисати и ажурирати.

Неки од знакова сајбер узнемиравања

Истраживање које је радила организација stopcyberbullying.org показала је да само 5% деце пријављује сајбер узнемиравање родитељима! Нека деца се плаше реакције родитеља и тога да ће им компјутер и мобилни телефон бити одузет, друга деца се једноставно стиде тога што им се дешава и не желе да се повере родитељима или било коме старијем. Разлози су разни, а колико год имали са дететом добар однос може се десити да вам овакве ствари прећути. Уколико је ваше дете жртва оваквог малтретирања може се десити да:

1Проводи доста времена за компјутером или одговарајући на поруке на телефону и видно је узнемирено после тога.

Избегава да разговара о својим онлајн активностима

Затвара оно што ради на компјутеру чим неко прође поред екрана

Нагло престане да користи компјутер или мобилни телефон

Има проблема са спавањем

Нагло има слабији успех у школи

Не осећа се добро, има главобоље, проблема са стомаком

Нерасположено је, депресивно, тужно

Нагло престане да се дружи са пријатељима са којима се до тада дружило.

а


 

Добродошли
Издвајамо
Екскурзијe
Такмичења
Библиотека
Безбедност на интернету
Документа:
Правила понашања у установи
Правилник о мерама безбедности ученика
Распоред писмених провера знања
"Наша" веб места

Блог предмета Информатика и рачунарство
 
Сајт предмета Информатика и рачунарство
 
Архива
Архива:
Школска година 2013/2014
Школска година 2014/2015
Школска година 2015/2016
Школска година 2016/2017