Background-image
Прва основна школа у Лазаревцу
Стручни сарадници

ЈОШ  МАЛО...  ПА  ШКОЛА!

Тестирање обављају психолог или педагог школе, а оно се састоји из различитих питања, задатака, разговора са дететом и цртања. Тестови показују степен интелектуалне, социјалне и емоционалне зрелости и не могу да се падну, већ дају слику о детету и важне смернице родитељима.

Децу не треба пре него што крену у школу терати да уче слова, да науче да пишу и читају. То је оно чему ће их подучавати учитељ или учитељица. Много је битније да дете научите самосталности, односно да, између осталог, уме само да се обуче, пресвуче, завеже пертлу и води рачуна о својим стварима, књигама, опреми за физичко, прихвати похвалу и критику наставника, има изграђен однос према другој деци, зна да превазиђе конфликте и непријатне ситуације, уме да саслуша и прихвати туђе мишљење или понашање. 

Једино што треба да урадите да бисте дете "припремили" за тестирање је да му објасните како ће оно изгледати, да ће тамо бити "тета која ће постављати питања, на које треба да одговори". Објасните им да је то важно и да ће тако "тета схватити колико су деца паметна и добра". Немојте никада да будућег првака плашите са тестирањем за школу, нити да га грдите ако буде замерки стручњака. Није добро да дете мисли да није спремно или да су његови другови паметнији или бољи. Оно што се од родитеља очекује, везано за тестирање и за школу уопште, јесте да са дететом разговарају, да му објасне где и због чега иде, да га не плаше са школом, да негују позитиван став о поласку у школу, учењу и стицању нових знања, вештина и пријатељстава, да буду подршка осећају поноса, важности и сигурности детета.

Процес тестирања се реализује у три корака:

1.корак: интервју психолога/педагога са родитељем - (подаци о детету, опредељење родитеља за изборни предмет, изјашњавање родитеља о потреби за продуженим боравком). Док траје овај разговор, детету се понуди да црта.

2.корак: спровођење самог тестирања - Време трајања тестирања је индивидуално, у просеку око 30 минута. Док траје тестирање, родитељ чека дете изван просторије у којој се спроводи тестирање.

3.корак: повратна информација родитељу након обављеног теста - Даје се глобални осврт на постигнуте резултате, понашање детета у тест ситуацији као и препорука за даљи рад са дететом.

Добродошли
Издвајамо
Екскурзијe
Такмичења
Библиотека
Безбедност на интернету
Документа:
Правила понашања у установи
Правилник о мерама безбедности ученика
Распоред писмених провера знања
"Наша" веб места
Блог предмета Информатика и рачунарство
 
Сајт предмета Информатика и рачунарство
 
Архива
Архива:
Школска година 2013/2014
Школска година 2014/2015
Школска година 2015/2016