Background-image

Прва основна школа у Лазаревцу
Запослени

 Разредну наставу изводе:

I разред II разред

Марина Сика I-1
Љиљана Михаиловић I-2
Светлана Павловић I-3

Јасмина Радованови II-1
Слободанка Павић II-2
Бранка Бјековић II-3

III разред IV разред

Татјана Ђурђевић III-1
Љиљана Милановић III-2
Гордана Тешић III-3

Биљана Шутић IV-1
Ненад Живановић IV-2
Ана Јаблан IV-3

Продужени боравак Приградска одељења

I Маринковић Катарина 

II Јовановић Јасмина

III Ранковић Милица

Шопић
I и II раз Стојановић Сања

Шопић
I Миљка Папић
II Радмила Гаврић Алексић
III Миланка Милосављевић
IV Рајка Николић

Дрен

I и III раз Јелена Аћимовић
II и IV раз Јелена Аћимовић

Бурово
I-IV раз Биљана Вуковић
 


Предметну наставу изводе:
 

Српски језик Енглески језик

Зорана Вуковић
Соња Марјановић
Биљана Радосављевић
Мирослав Рабреновић
Радаковић Саша

Сања Ралевић
Јелена Стојановић-Ћуковић
Јасмина Симић
Данијела Читлучанин
(замена Борис Станковић)

Француски језик Хемија

Татјана Ћирић
Љубица Таушановић


Драгана Јеремић
Математика Историја

 Јелена Радоњић
Наташа Костић
Ирена Безаревић
Петар Мијаљевић

Маја Новаковић
Љиљана Перишић
Душица Максимовић
Данка Војиновић
Срђан Ћумић

Биологија Географија

Славица Раловић
Даниела Ковачевић

Милена Милановић
Јелена Томић

Физика Ликовна култура

Радица Мирановић
Живановић Сања

Владимир Петровић
Бојан Лазов

Музичка култура Техничко образовање

Ненад Мрковић

Весна Јанковић
Сања Стефановић

Физичко васпитање Цртање, сликање и вајање

Гордана Михаиловић
Александар Богетић
Ненад Бачанац

Петровић Владимир

Веронаука Грађанско васпитање

Гордана Ивановић
Никола Урошевић

Саша Радаковић
Мирослав Рабреновић
Зорана Вуковић
Соња Марјановић
Биљана Радосављевић
Андријана Алексић

Информатика Домаћинство

Слађана Маченовски
Бојана Ђурић

Славица Ралевић

Разредне старешине:

V разред VI разред

V1 Мирослав Рабреновић
V2 Гордана Михаиловић
V3  Наташа Костић
V4  Борис Станковић
V5  Даниела Ковачевић

VI1 Ралевић Славица
VI2 Mаја Новаковић
VI3 Љубица Таушановић
VI4 Jaсмина Симић
V5 Весна  Јанковић

VII разред VIII разред

VII1 Татјана Ћирић
VII2 Милена Миловановић
VII3 Биљана Радосављевић
VII4  Ирена Безаревић

VIII1 Александар Богетић
VIII2 Зорана Вуковић
VIII3 Соња Марјановић
VIII4 Драгана Јеремић  

Ненаставно особље


директор школе Зоран Протић

помоћник директора Маја Новаковић


секретар школе Иван Бацковић
 

Финансијско-административна
служба

шеф рачуноводства Весна Тасић
благајник Драгица Пачавра
 
Стручни сарадници

психолог Емина Лазаревић
педагог Бојана Ристић
библиотекар Јасна Глишић
 
Помоћно особље

домар Александар Борић
 
Радници на одржавању хигијене

Зорица Матовић, Гордана Станимировић, Иванка Ћургуз, Милица Марковић,
Биљана Марјановић,
Јела Новаковић, Милојка Јовановић,
Светлана Јанковић, Данијела Миловановић, Ранка Ђокић, Бисерка Сталетовић

Добродошли
Издвајамо
Екскурзијe
Такмичења
Библиотека
Безбедност на интернету
Документа:
Правила понашања у установи
Правилник о мерама безбедности ученика
Распоред писмених провера знања
"Наша" веб места
Блог предмета Информатика и рачунарство
 
Сајт предмета Информатика и рачунарство
 
Архива
Архива:
Школска година 2013/2014
Школска година 2014/2015
Школска година 2015/2016