Background-image

Прва основна школа у Лазаревцу
Запослени

 Разредну наставу изводе:

I разред II разред

Јасмина Радовановић I-1
Слободанка Павић I-2
Бранка Бјековић I-3

Татјана Ђурђевић II-1
Љиљана Милановић II-2
Гордана Тешић II-3

III разред IV разред

Биљана Шутић III-1
Јасмина Јовановић III-2
Ана Јаблан III-3
Катарина Маринковић III-4

Марина Сика IV-1
Љиљана Михаиловић IV-2
Светлана Павловић IV-3

Продужени боравак Приградска одељења

I Стојановић Сања 

II Јовановић Јасмина

III Шапић Јелена

Шопић
I и II раз Сретковић Тања

Шопић
I Радмила Гаврић Алексић
II Миланка Милосављевић Бојковић
III Рајка Николић
IV Миљка Папић

Дрен

I и III раз Весна Деспић
II и IV раз Јелена Аћимовић

Бурово
II и III раз Петровић Ђурђа


Предметну наставу изводе:
 

Српски језик Енглески језик

Зорана Вуковић
Соња Марјановић
Биљана Радосављевић
Мирослав Рабреновић
Радаковић Саша

Сања Ралевић
Јелена Стојановић-Ћуковић
Борис Станковић
Данијела Читлучанин
Милица Михаиловић Рожа

Француски језик Хемија

Татјана Ћирић
Љубица Таушановић


Драгана Јеремић
Математика Историја

 Јелена Радоњић
Наташа Костић
Ирена Безаревић
Петар Мијаљевић

Маја Новаковић
Љиљана Перишић
Душица Максимовић
Данка Војиновић
Срђан Ћумић

Биологија Географија

Славица Раловић
Даниела Ковачевић

Милена Милановић
Јелена Томић

Физика Ликовна култура

Радица Мирановић
Живановић Сања
Ђаловић Гојко

Владимир Петровић
Бојан Лазов

Музичка култура Техничко образовање

Ненад Мрковић

Весна Јанковић
Сања Стефановић

Физичко васпитање Информатика

Гордана Михаиловић
Александар Богетић
Ненад Бачанац

Слађана Маченовски
Бојана Ђурић

Грађанско васпитање Веронаука

Саша Радаковић
Мирослав Рабреновић
Зорана Вуковић
Соња Марјановић
Биљана Радосављевић
Татјана Ћирић

Гордана Ивановић
Никола Урошевић

Цртање, сликање и вајање Домаћинство

Петровић Владимир
Лазов Бојан

Славица Раловић
Даниела Ковачевић

Разредне старешине:

V разред VI разред

V1 Ралoвић Славица
V2 Борис Станковић
V3 Љубица Таушановић
V4 Весна  Јанковић 

VI1 Татјана Ћирић
VI2 Милена Миловановић
VI3 Биљана Радосављевић
VI4 Ирена Безаревић
VI5 Читлучанин Данијела

VII разред VIII разред

VII1 Александар Богетић
VII2 Зорана Вуковић
VII3  Соња Марјановић
VII4  Драгана Јеремић

VIII1 Мирослав Рабреновић
VIII2 Гордана Михаиловић
VIII3 Наташа Костић
VIII4 Сања Живановић
VIII5 Даниела Ковачевић

Ненаставно особље


директор школе Ненад Живановић

помоћник директора Борис Станковић


секретар школе Иван Бацковић
 

Финансијско-административна
служба

шеф рачуноводства Весна Тасић
благајник Драгица Пачавра
 
Стручни сарадници

психолог Емина Лазаревић
педагог Бојана Ристић
библиотекар Јасна Глишић
 
Помоћно особље

домар Александар Борић
 
Радници на одржавању хигијене

Зорица Матовић, Гордана Станимировић, Иванка Ћургуз, Милица Марковић,
Биљана Марјановић,
Јела Новаковић, Милојка Јовановић,
Светлана Јанковић, Данијела Миловановић, Ранка Ђокић, Бисерка Сталетовић

Добродошли
Издвајамо
Екскурзијe
Такмичења
Библиотека
Безбедност на интернету
Документа:
Правила понашања у установи
Правилник о мерама безбедности ученика
Распоред писмених провера знања
"Наша" веб места
Блог предмета Информатика и рачунарство
 
Сајт предмета Информатика и рачунарство
 
Архива
Архива:
Школска година 2013/2014
Школска година 2014/2015
Школска година 2015/2016