Background-image

Прва основна школа у Лазаревцу
Запослени

 Разредну наставу изводе:

I разред II разред

Биљана Шутић I-1
Ненад Живановић I-2
Ана Јаблан I-3
Катарина Маринковић I-3

Марина Сика II-1
Љиљана Михаиловић II-2
Светлана Павловић II-3

III разред IV разред

Јасмина Радовановић III-1
Слободанка Павић III-2
Бранка Бјековић III-3

Татјана Ђурђевић IV-1
Љиљана Милановић IV-2
Гордана Тешић IV-3

Продужени боравак Приградска одељења

I Јовановић Јасмина 

II Стојановић Сања

III Ранковић Милица

Шопић
I и II раз Сретковић Тања

Шопић
I Рајка Николић
II Миљка Папић
III Радмила Гаврић Алексић
IV Миланка Милосављевић Бојковић

Дрен

I и III раз Весна Деспић
II и IV раз Јелена Аћимовић

Бурово
II и III раз Марија Живковић


Предметну наставу изводе:
 

Српски језик Енглески језик

Зорана Вуковић
Соња Марјановић
Биљана Радосављевић
Мирослав Рабреновић
Радаковић Саша

Сања Ралевић
Јелена Стојановић-Ћуковић
Јасмина Симић
Данијела Читлучанин
(замена Борис Станковић)

Француски језик Хемија

Татјана Ћирић
Љубица Таушановић


Драгана Јеремић
Математика Историја

 Јелена Радоњић
Наташа Костић
Ирена Безаревић
Петар Мијаљевић

Маја Новаковић
Љиљана Перишић
Душица Максимовић
Данка Војиновић
Срђан Ћумић

Биологија Географија

Славица Раловић
Даниела Ковачевић

Милена Милановић
Јелена Томић

Физика Ликовна култура

Радица Мирановић
Живановић Сања
Ђаловић Гојко

Владимир Петровић
Бојан Лазов

Музичка култура Техничко образовање

Ненад Мрковић

Весна Јанковић
Сања Стефановић

Физичко васпитање Веронаука

Гордана Михаиловић
Александар Богетић
Ненад Бачанац

Гордана Ивановић
Никола Урошевић

Грађанско васпитање Информатика

Саша Радаковић
Мирослав Рабреновић
Зорана Вуковић
Соња Марјановић
Биљана Радосављевић
Татјана Ћирић

Слађана Маченовски
Бојана Ђурић

Цртање, сликање и вајање Домаћинство

Петровић Владимир

Славица Раловић

Разредне старешине:

V разред VI разред

V1 Александар Богетић
V2 Зорана Вуковић
V3  Соња Марјановић
V4  Драгана Јеремић  

VI1 Мирослав Рабреновић
VI2 Гордана Михаиловић
VI3 Наташа Костић
VI4 Борис Станковић
V5 Даниела Ковачевић

VII разред VIII разред

VII1 Ралевић Славица
VII2 Mаја Новаковић
VII3 Љубица Таушановић
VII4  Jaсмина Симић
VII5 Весна  Јанковић

VIII1 Татјана Ћирић
VIII2 Милена Миловановић
VIII3 Биљана Радосављевић
VIII4 Ирена Безаревић

Ненаставно особље


директор школе Зоран Протић

помоћник директора Маја Новаковић


секретар школе Иван Бацковић
 

Финансијско-административна
служба

шеф рачуноводства Весна Тасић
благајник Драгица Пачавра
 
Стручни сарадници

психолог Емина Лазаревић
педагог Бојана Ристић
библиотекар Јасна Глишић
 
Помоћно особље

домар Александар Борић
 
Радници на одржавању хигијене

Зорица Матовић, Гордана Станимировић, Иванка Ћургуз, Милица Марковић,
Биљана Марјановић,
Јела Новаковић, Милојка Јовановић,
Светлана Јанковић, Данијела Миловановић, Ранка Ђокић, Бисерка Сталетовић

Добродошли
Издвајамо
Екскурзијe
Такмичења
Библиотека
Безбедност на интернету
Документа:
Правила понашања у установи
Правилник о мерама безбедности ученика
Распоред писмених провера знања
"Наша" веб места
Блог предмета Информатика и рачунарство
 
Сајт предмета Информатика и рачунарство
 
Архива
Архива:
Школска година 2013/2014
Школска година 2014/2015
Школска година 2015/2016