Background-image

Прва основна школа у Лазаревцу
Запослени

 Разредну наставу изводе:

I разред II разред

Татјана Ђурђевић I-1
Љиљана Милановић I-2
Гордана Тешић I-3

Биљана Шутић II-1
Ненад Живановић II-2
Ана Јаблан II-3
Катарина Маринковић II-3

III разред IV разред

Марина Сика III-1
Љиљана Михаиловић III-2
Светлана Павловић III-3

Јасмина Радовановић IV-1
Слободанка Павић IV-2
Бранка Бјековић IV-3

Продужени боравак Приградска одељења

I Стојановић Сања 

II Јовановић Јасмина

III Шапић Јелена

Шопић
I и II раз Сретковић Тања

Шопић
I Миланка Милосављевић Бојковић
II Рајка Николић
III Миљка Папић
IV Радмила Гаврић Алексић

Дрен

I и III раз Јелена Аћимовић
II и IV раз Весна Деспић

Бурово
II и III раз Петровић Ђурђа


Предметну наставу изводе:
 

Српски језик Енглески језик

Зорана Вуковић
Соња Марјановић
Биљана Радосављевић
Мирослав Рабреновић
Радаковић Саша

Сања Ралевић
Јелена Стојановић-Ћуковић
Борис Станковић
Данијела Читлучанин
Милица Михаиловић Рожа

Француски језик Хемија

Татјана Ћирић
Љубица Таушановић


Драгана Јеремић
Математика Историја

 Јелена Радоњић
Наташа Костић
Ирена Безаревић
Петар Мијаљевић

Маја Новаковић
Љиљана Перишић
Душица Максимовић
Данка Војиновић
Срђан Ћумић

Биологија Географија

Славица Раловић
Даниела Ковачевић

Милена Милановић
Јелена Томић

Физика Ликовна култура

Радица Мирановић
Живановић Сања
Ђаловић Гојко

Владимир Петровић
Бојан Лазов

Музичка култура Техничко образовање

Ненад Мрковић

Весна Јанковић
Сања Стефановић

Физичко васпитање Веронаука

Гордана Михаиловић
Александар Богетић
Ненад Бачанац

Гордана Ивановић
Никола Урошевић

Грађанско васпитање Информатика

Саша Радаковић
Мирослав Рабреновић
Зорана Вуковић
Соња Марјановић
Биљана Радосављевић
Татјана Ћирић

Слађана Маченовски
Бојана Ђурић

Цртање, сликање и вајање Домаћинство

Петровић Владимир
Лазов Бојан

Славица Раловић
Даниела Ковачевић

Разредне старешине:

V разред VI разред

V1 Татјана Ћирић
V2 Милена Миловановић
V3 Биљана Радосављевић
V4 Ирена Безаревић
V5 Читлучанин Данијела  

VI1 Александар Богетић
VI2 Зорана Вуковић
VI3  Соња Марјановић
VI4  Драгана Јеремић

VII разред VIII разред

VII1 Мирослав Рабреновић
VII2 Гордана Михаиловић
VII3 Наташа Костић
VII4 Сања Живановић
VII5 Даниела Ковачевић

VIII1 Ралевић Славица
VIII2 Mаја Новаковић
VIII3 Љубица Таушановић
VIII4 Милица Михаиловић Рожа
VIII5 Весна  Јанковић

Ненаставно особље


директор школе Зоран Протић

помоћник директора Маја Новаковић


секретар школе Иван Бацковић
 

Финансијско-административна
служба

шеф рачуноводства Весна Тасић
благајник Драгица Пачавра
 
Стручни сарадници

психолог Емина Лазаревић
педагог Бојана Ристић
библиотекар Јасна Глишић
 
Помоћно особље

домар Александар Борић
 
Радници на одржавању хигијене

Зорица Матовић, Гордана Станимировић, Иванка Ћургуз, Милица Марковић,
Биљана Марјановић,
Јела Новаковић, Милојка Јовановић,
Светлана Јанковић, Данијела Миловановић, Ранка Ђокић, Бисерка Сталетовић

Добродошли
Издвајамо
Екскурзијe
Такмичења
Библиотека
Безбедност на интернету
Документа:
Правила понашања у установи
Правилник о мерама безбедности ученика
Распоред писмених провера знања
"Наша" веб места
Блог предмета Информатика и рачунарство
 
Сајт предмета Информатика и рачунарство
 
Архива
Архива:
Школска година 2013/2014
Школска година 2014/2015
Школска година 2015/2016