Background-image
Прва основна школа у Лазаревцу
Органи школе

Директор школе - Ненад Живановић, наставник разредне наставе

Школски одбор - броји 9 чланова

1. Никола Маринковић, председник Школског одбора
2. Тијана Давидовац, члан
3. Гордана Поповић,  члан
4. Бојана Ристић, члан
5. Татјана Ђурђевић, члан 
6. Весна Јанковић, члан
7. Јанко Кнежевић, члан
8. Верко Стојановић, члан
9. Саша Марјановић, члан

Савет родитеља - броји 36 чланова, по један представник родитеља из сваког одељења од I - VIII разреда.

У нашој шкoли постоје следећа стручна већа:

1. веће учитеља I - IV разреда
2. веће наставника српског језика и историје
3. веће наставника страних језика
4. веће наставника математике и информатике
5. веће наставника природних наука
6. веће наставника вештина ( физичко васпитање, музичка култура, ликовна       култура и техничко и информатичко образовање)

Добродошли
Издвајамо
Екскурзијe
Такмичења
Библиотека
Безбедност на интернету
Документа:
Правила понашања у установи
Правилник о мерама безбедности ученика
Распоред писмених провера знања
"Наша" веб места

Блог предмета Информатика и рачунарство
 
Сајт предмета Информатика и рачунарство
 
Архива
Архива:
Школска година 2013/2014
Школска година 2014/2015
Школска година 2015/2016