Background-image
Прва основна школа у Лазаревцу
Библиотека


„ Волите књигу . . . она даје крила уму и срцу, осећање љубави према свету, према човеку“  
                                                    Горки

Библиотека школе која је смештена у релативно мали простор (30м2), поседује фонд од 14 053 монографских публикација. Први, мањи део библиотеке чини позајмни простор и малу читаоницу са 10 читаоничких места у којој су смештени, углавном, речници, лексикони, енциклопедије. У другом делу смештен је већи део фонда који чини литература намењена ученицима и наставницима. Књиге из обавезне школске лектире су распоређене по разредима, док је остали део фонда смештен по систему УДК.


Ученицима су на располагању и сликовнице, белетристика намењена њиховом узрасту, популарна литература из различитих области, часописи, док наставници могу користити стручну литературу за поједине предмете, стручне часописе, белетристику.


У библиотеци ради један библиотекар – Јасна Глишић, професор југословенске и опште књижевности, а радно време библиотекара је од 7,30 до13,30 часова.
Библиотекарска секција коју ове године чине ученици петог, шестог и седмог разреда броји 14 чланова. Они се током године упознају са начином рада библиотеке – техником издавања књига, обрадом, заштитом књижевног фонда, израдом паноа, помажу при организовању продајних изложби, изложби нових књига.

У току прошле школске године у библиотеку се уписало 619 чланова, а фонд је обновљен за 104 побликације. Библиотека је редовно претплаћена на следеће часописе: Иновације у настави, Настава и васпитање, Педагогија, Педагошка стварност, Књижевност и језик, Путоказ, National geographic.

У библиотеци школе се одржавају редовни састанци Актива школских библиотекара општине Лазаревац.

Писци су чести гости у нашој школи, па су нас тако посетили: Мирослав Кокошар, Мошо Одаловић, Роберт Такарич, Радислав Јовић, Слободан Станишић, Недељко Попадић, Шимо Ешић . . .

У наредном периоду планира се проширење библиотечког простора, редовно онављање фонда (свих структура), ревизија и увођење аутоматизације у библиотечко пословање.

Добродошли
Издвајамо
Екскурзијe
Такмичења
Библиотека
Безбедност на интернету
Документа:
Правила понашања у установи
Правилник о мерама безбедности ученика
Распоред писмених провера знања
"Наша" веб места

Блог предмета Информатика и рачунарство
 
Сајт предмета Информатика и рачунарство
 
Архива
Архива:
Школска година 2013/2014
Школска година 2014/2015
Школска година 2015/2016
Школска година 2016/2017