Background-image
Прва основна школа у Лазаревцу
За наставнике:

NOVO!

Нови обрасци за глобални и оперативни план рада наставника

- за све предмете у 1. и 5. разреду и
- за предмете Информатика и рачунарстви и Техника и технологија у 6. разреду
      

Нов образац за глобални план рада

Нов оперативни план рада за наставнике за септембар

Нов оперативни план рада за наставнике за остале месеце


Стручно усавршавање наставника:

Документ о вредновању сталног стручног усавршавања у установи

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2018/2019. и 2019/2020


Годишњи глобални план рада наставника:

Годишњи план рада - уводни део

Годишњи план рада - табела за теме

Годушњи план рада додатне наставе

Годишњи план рада допунске наставе

Годишњи план рада слободних активности

Оперативни планови рада наставника:

Оперативни план рада наставника за септембар

Оперативни план рада за остале месеце


Издвајамо из школског плана за период 2014/2015 - 2017/2018:

Остали школски програми (програм културних активности, спортских активности, професионалне оријентације, сарадње са локалном самоуправом, сарадње са породицом, ...)


Мала помоћ у изради школске документације:

Појмови који се користе у настави

Стручно упутство о начину израде школске документације од 27.08.2014


Дневници ученичке евиденције:

Дневник ученичке евиденције 15а

Дневник ученичке евиденције 16

Дневник ученичке евиденције 16а

Дневник ученичке евиденције 16а - владање улази у просек

Упутство за рад са дневницима ученичке евиденције


Ево неких корисних линкова

Министарство просвете http://www.mpn.gov.rs/

Завод за уџбенике и наставна средства

http://www.zavod.co.rs/

Клетово издаваштво

http://www.klett.rs/

Бигзово издаваштво

http://www.bigzskolstvo.rs/

Завод за унапређивање образовања и васпитања

http://www.zuov.gov.rs/

Клик до знања

http://klikdoznanja.edu.rs/

Добродошли
Издвајамо
Екскурзијe
Такмичења
Библиотека
Безбедност на интернету
Документа:
Правила понашања у установи
Правилник о мерама безбедности ученика
Распоред писмених провера знања
"Наша" веб места
Блог предмета Информатика и рачунарство
 
Сајт предмета Информатика и рачунарство
 
Архива
Архива:
Школска година 2013/2014
Школска година 2014/2015
Школска година 2015/2016